Használati feltételek


Kérjük figyelmesen olvassa el a weblap használatának feltételeit!


A honlap (webhely, weblap) anyagaihoz való hozzáféréssel, az anyagok használatával és letöltésével Ön elfogadja, és magára nézve visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el az itt ismertetett feltételeket.


Szerzői jogok


A honlapon található valamennyi anyagot szerzői jog védi, minden jog fenntartva. A honlapon lévő tartalom (dokumentumok, adatok, információk, szövegek, minták, sablonok, rajzok, grafikák, képek, audio és video anyagok és más egyéb anyagok) kizárólag személyes, tájékoztatási, és nem kereskedelmi célokra használhatók, azzal a feltétellel, hogy ezek semmilyen módon nem módosíthatók és nem változtathatók meg. Az előbb megadott felhasználásokon túli minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség a tartalom felhasználásához, sokszorosításához, különösen a rajzok, grafikák, képek, minták, sablonok, szövegek, szövegrészek részben vagy egészben való felhasználásához, másolásához, nyomtatásához, közzétételéhez, terjesztéséhez.


Jogi felelősség kizárása


Bár a szerző kellő gondot fordít arra, hogy a honlapon pontos információkat tegyen közzé, ezek az adatok időről időre elavul(hat)nak, részlegesen hiányossá, pontatlanná, helytelenné válhatnak. A honlapon minden információt "az adott állapotban", bárminemű garancia vállalása nélkül jelentetünk meg.


A szerző honlapja tartalmaz(hat) olyan internetes kapcsolódásokat (ún. hiperlinkeket, hiperhivatkozásokat) is, amelyek harmadik felek gondozásában álló webhelyekhez biztosítanak csatlakozást. Az idegen internet-oldalakra kapcsolódó hiperlinkek csak a gyorsabb navigálást szolgálják. A szerző ezekhez az oldalakhoz csupán hozzáférést közvetít, azok tartalmáért és használatáért azonban semmiféle felelősséget nem vállal.


A szerző semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, következményes, véletlenszerű, speciális vagy járulékos kárért, az üzleti nyereség elmaradásából, bevételkiesésből, adatvesztésből, saját vagy más részről történő használatból eredő kárért, amely a honlapjához (vagy bármelyik hozzá hiperlinkkel kapcsolt web-helyhez) való hozzáféréssel, illetve e web-helyek használatával kapcsolatban következik be.


A szerző fenntartja jogot arra, hogy honlapját minden külön értesítés nélkül bármikor és bármilyen mértékben módosítsa, illetve frissítse.


Védjegyek


A honlapon említett minden egyéb vállalat-, termék- vagy szolgáltatásnév csupán az azonosítást szolgálja, és a megfelelő tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye. A szerző nem felel a védjegyekkel kapcsolatos jogoknak a honlapjához hiperlinkkel kapcsolódó, idegen oldalon történő megsértéséért.


Titoktartási nyilatkozat


Honlapunkat Ön személyazonosságának felfedése és/vagy személyi adatainak megadása nélkül látogathatja. Az Ön kilétének megállapítására alkalmas adatok Ön általi önkéntes közlése esetén (például elektronikus levelezés vagy elektronikus visszajelzési űrlap kitöltése) a szerző vállalja, hogy adatait csupán a jövőbeni és/vagy a már meglévő üzleti kapcsolat érdekében használja fel. Személyi adatainak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a szerző ezeket az adatokat nyilvántartásba vegye és felhasználja. A szerző kötelezi magát az Ön adatainak bizalmas kezelésére.